top of page
shutterstock_1428297209 web.png

Om Oss

Clean Energy Sweden AB är ett Nässjöbaserat företag med fokus på produktion av ren förnybar energi inom regionen och närliggande kommuner. Vi som ägare är uppväxta och boende i Nässjö där vi trivs väldigt bra, därför vi vill bidra till utvecklingen av närområdet.

Vi anser att ren förnybar energi är en viktig del i arbetet med att nå klimatmålen och att sol- och vindenergi kan bidra till en framtid där energiproduktion har mindre klimatpåverkan och ger lägre koldioxidutsläpp. Vi vill genom vår vision om att energi skall produceras där den behövs och förbrukas, bidra till en positiv påverkan på företagsklimatet, skapa fler arbetstillfällen och visa på att storskalig förnybar energiproduktion inte bara kan bedrivas längre söderut eller vid kusten utan även i Småland.

Solar Panels

Vi arbetar tillsammans med lokala företag ,entreprenörer och markägare för att öka mängden ren och förnybar energi från sol och vind som produceras i regionen. Länsstyrelsen i Jönköpings Län har som vision att producera mer energi än vad som förbrukas senast 2045, och målet är att vi i Sverige ska ha en årlig produktion av solel på minst 10%.

Idag ligger den årliga produktionen av el i Sverige från solenergi på cirka 1% och vindkraft cirka 20%, här kan vi göra skillnad. Många företag som arbetar med solcellsparker och vindkraftsparker är spekulativa, de tjänar pengar genom att skriva markavtal och etablera parker som sedan säljs. Vi jobbar tvärtom, vår affärsidé bygger på att etablera parker i syfte att driva dessa under hela livslängden samt ta ansvar för återställande!

På Clean Energy Sweden bygger vi inte bara förnybara energiprojekt, vi bygger en hållbar arv. Följ med oss på vår resa mot en renare och mer hållbar framtid.

bottom of page