top of page
Solar Panels Technician

Har ni en outnyttjad tak- eller markyta?

Vi kan inte genomföra vår satsning på lokal energiproduktion själva! Vi söker fastighetsägare att samarbete med för etablering av solenergianläggningar, tillsammans kan vi komma fram till ett alternativ som passar både er och oss!

 Även om intresset för förnybar energi är större än någonsin finns det många outnyttjade takytor på till exempel lager- och industribyggnader i Sverige. Vi ser många nybyggda fastigheter utan solpanaler på taker, det finns en enorm potential för att snabbt kunna öka vår energiproduktion i Sverige. Det kan finnas flera anledningar till att man inte går vidare med en installation av solpaneler och i flera fall är orsaken att man inte kan eller vill göra en stor investering.

Vi erbjuder flera olika alternativ för att lösa de utmaningar som ni som fastighetsägare kan stå inför i samband med installation av en solpanelsanläggning. Genom att samarbeta med oss kan vi tillsammans ta fram en lösning och ett förslag som passar både parter samt ger de bästa förutsättningarna för en lyckad installation. 

Exempel på lösningar

Upplåtelse

Ni som fastighetsägare upplåter er tak- eller markyta till oss där vi anlägger en solenergianläggning. Vi betalar en fast hyra av ytan till er som baseras på bland annat takytans storlek, förutsättningar för att ansluta mot elnätet osv. Vi säljer sedan den el som produceras ut på elnätet, ni får en stabil intäkt under lång tid för en yta ni normalt inte utnyttjar.

Investeringsfri energi

Ni som fastighetsägare upplåter er tak- eller markyta till oss där vi anlägger en solenergianläggning. Vi finansierar hela projektet, sköter installationen och ni förbrukar den el som produceras. Vi räknar av produktionen direkt i mätaren och ni betalar en en fast låg kostnad för lokalt producerad förnybar energi, utan att behöva göra någon investering själva!

bottom of page