top of page
shutterstock_1928779172 web.png

Lokalt engagemang för ren förnybar energi och biologisk mångfald!

Vi etablerar, utvecklar och driver lokal produktion av ren förnybar energi i kombination med energilagring!

Vår vision är att el skall produceras där den förbrukas!

Vi drivs av att kunna bidra till en framtid där energiproduktion ger mindre klimatpåverkan, lägre koldioxidutsläpp samt är tillgänglig och säkrad såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Kontakt

+46 (0)760 05 71 77

bottom of page